1
Bạn cần hỗ trợ?
Tin tức

Thép Hòa Phát Dung Quất đào tạo 5S và an toàn hóa chất cho CBCNV

Nhằm nâng cao nhận thức và áp dụng phương pháp 5S vào sản xuất, trong các ngày 21 và 22 tháng 8/2019, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đã tổ chức lớp đào tạo 5S vào thực tế cho trưởng phó bộ phận và nhân viên phụ trách 5S tại các bộ phận của toàn công ty. Đơn vị đào tạo là Công ty TNHH Chứng nhận KNA với sự tham gia giảng dạy của giảng viên đào tạo – chuyên gia 5S Phó Đức Trù.

Đào tạo 5S cho CBCNV

Bên cạnh đó trong các ngày 19, 20 và 21 tháng 8/2019, Thép Hòa Phát Dung Quất cũng tổ chức khóa đào tạo về An toàn hóa chất cho gần 120 CBCNV với sự hướng dẫn của giảng viên là Thạc sĩ Tô Hồ Luân, Công ty TNHH Kỹ Thuật An toàn Môi trường Hòa Phát. Nội dung đào tạo: huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định Luật hóa chất số 06/2007/QH12 và Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Các khóa đào tạo đã giúp cho CBCNV nâng cao kiến thức về 5S và an toàn hóa chất, một nội dung quan trọng góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Lớp đào tạo an toàn hóa chất

Công Lý – Hoàng Thành

Bình luận

Hệ thống phân phối

Trang chủ tập đoàn
banpr@hoaphat.com.vn
Chat với chúng tôi
Về đầu trang
Phôi thép
Thép cuộn
Thép thanh
Thép cuộn cán nóng
Thép đặc biệt
Sản phẩm liên quan