1
Bạn cần hỗ trợ?
Tin tức

Hòa Phát xếp hạng ưu về tín dụng 2010

Theo báo cáo của Trung tâm thông tin tín dụng CIC thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa được công bố, Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và ổn định, tiềm lực tài chính mạnh, triển vọng phát triển tốt và rủi ro thấp. Dựa trên tiêu chí minh bạch về tài chính, CIC xếp hạng Hòa Phát có mức tín dụng loại ưu trong 3 năm tài chính liên tiếp 2008, 2009 và năm 2010. Kết quả xếp hạng tín dụng Top 1000 doanh nghiệp Việt Nam 2010 cho thấy, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên như điện lạnh Hòa Phát, thiết bị phụ tùng Hòa Phát, ống thép Hòa Phát đạt điểm AA (loại ưu), riêng Công ty CP Nội thất Hòa Phát được chấm điểm tối đa AAA (loại tối ưu).

`

Nội thất Hòa Phát được xếp loại tối ưu về tín dụng

Ông Nguyễn Hữu Đương – Phó giám đốc CIC cho biết: “Chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn của HPG đều có chỉ số lớn hơn 1, cho thấy tài sản ngắn hạn đáp ứng tốt các khoản nợ ngắn hạn trong năm. Công tác quản lý công nợ phải thu của doanh nghiệp rất tốt góp phần hạn chế được tình trạng ứ đọng vốn trong khâu thanh toán. Hệ số nợ trên tổng tài sản đạt điểm tối đa trong cả 3 năm tài chính khẳng định cơ cấu vốn đầu tư của Hòa Phát là rất hợp lí. Thêm vào đó, năng lực tự chủ tài chính của doanh nghiệp cao”.

Sự ổn định và hoạt động có hiệu quả của Hòa Phát còn thể hiện rõ qua điểm số tối đa của các chỉ tiêu lợi tức và năng lực sử dụng tài sản có và nguồn vốn chủ sở hữu trong việc tạo ra lợi nhuận đạt hiệu quả cao, mức sinh cao.

Việc xếp hạng tín dụng năm 2010 của CIC nhằm xây dựng cầu nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp với sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghi Trần

Bình luận

Hệ thống phân phối

Trang chủ tập đoàn
banpr@hoaphat.com.vn
Chat với chúng tôi
Về đầu trang
Phôi thép
Thép cuộn
Thép thanh
Thép cuộn cán nóng
Thép đặc biệt
Sản phẩm liên quan