1
Bạn cần hỗ trợ?
Tin tức

Hòa Phát dự kiến phát hành 9.6 triệu cổ phiếu thưởng cho CBCNV

Vừa qua, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng này nằm trong lộ trình của Tập đoàn từ những ngày đầu thành lập. 9.6 triệu cổ phiếu phát hành, tương đương khoảng 96 tỷ đồng sẽ được lấy nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn và quỹ khen thưởng phúc lợi của HPG. Đối tượng phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến tập trung vào các cán bộ lãnh đạo, Chánh Phó giám đốc các Công ty, Trưởng phòng, Giám đốc các Nhà máy, Giám đốc Chi nhánh và một số cán bộ chủ chốt có thâm niên và thành tích trong quá trình phát triển của Tập đoàn 22 năm qua. Những cá nhân này sẽ nhận được cổ phiếu thưởng mà không phải đóng thêm tiền.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản, HĐQT HPG sẽ lập phương án phát hành chi tiết, ban hành Quy chế phát hành và lựa chọn thời điểm triển khai. Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng sẽ xác định tiêu chí thưởng cổ phiếu, danh sách người lao động tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. Dự kiến thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với người được nhận cổ phiếu ESOP sẽ là 3 năm.

Trong suốt 22 năm xây dựng và phát triển, toàn thể CNCNV đã nỗ lực tạo dựng nên thành công của Tập đoàn Hòa Phát, đặc biệt trong những năm gần đây kể từ khi HPG tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn và trở thành Công ty đại chúng. HPG đã tăng giá trị vốn hóa của mình lên gấp 3 lần trong 3 năm qua.

Chủ trương phát hành ESOP của HPG sẽ tạo điều kiện để gắn kết lợi ích của bộ phận lãnh đạo chủ chốt là những người có vị trí, vai trò đóng góp rất quan trọng tạo nên sự phát triển của Tập đoàn đồng thời thu hút, giữ chân nhân tài cùng gắn bó lâu dài với Hòa Phát.

Ngọc Thủy

Bình luận

Hệ thống phân phối

Trang chủ tập đoàn
banpr@hoaphat.com.vn
Chat với chúng tôi
Về đầu trang
Phôi thép
Thép cuộn
Thép thanh
Thép cuộn cán nóng
Thép đặc biệt
Sản phẩm liên quan