1
Bạn cần hỗ trợ?
Tin tức

Đại hội cổ đông lần thứ nhất

Những ngày đầu năm 2007 này đánh dấu một chặng đường mới của tập đoàn Hòa Phát sau gần 15 năm hình thành và xây dựng, với việc Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát chính thức hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con với 6 Công ty thành viên và chuẩn bị phát hành cổ phiếu phổ thông để huy động mở rộng sản xuất và đầu tư cho các dự án mới.   Được đánh giá là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam hiện nay, nên sự kiện tập đoàn Hòa Phát chuẩn bị tham gia sàn giao dịch chứng khoán đã nhận được sự quan tâm theo dõi rất lớn từ giới đầu tư.   Ngày 19/01/2007, “Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất” của Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã được tổ chức với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 99,9% cổ phần phổ thông để cùng bàn thảo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2007, kế hoạch phát hành cổ phiếu và kế hoạch tham gia sàn giao dịch chứng khoán.   Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo sơ lược của Đoàn chủ tịch về quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Hòa Phát cùng 6 Công ty thành viên, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007. Từ đó, Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cơ bản như: Điều lệ Công ty và thời gian được chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông góp vốn, Chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, với sự đồng thuận của 100% cổ đông tham gia Đại hội.   Đại hội cũng đã xem xét và bầu Hội đồng Quản trị với 13 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Ngay sau khi ra mắt, Hội đồng Quản trị đã họp phiên thứ nhất và cùng nhất trí bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đại hội đã kết thúc với sự cam kết của Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đưa tập đoàn Hòa Phát phát triển vững mạnh và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

HPG

 
Bình luận

Hệ thống phân phối

Trang chủ tập đoàn
banpr@hoaphat.com.vn
Chat với chúng tôi
Về đầu trang
Phôi thép
Thép cuộn
Thép thanh
Thép cuộn cán nóng
Thép đặc biệt
Sản phẩm liên quan