1
Bạn cần hỗ trợ?

Đại lý phân phối sắt thép xây dựng Hòa Phát tại Vĩnh Phúc

Phụ trách tỉnh: Nguyễn Việt Hà - 0902255877

Mời quý khách chọn Quận/Huyện/Phường để xem điểm bán gần nhất

Bình Xuyên

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH TM XD&TM Tạo Hằng Bá Hiến Bình Xuyên - T.Vĩnh Phúc 097 763 1997
Công ty TNHH vật tư thép Vĩnh Phúc Bá Hiến Bình Xuyên - T.Vĩnh Phúc 0982 953 886
Đại lý Dung Liên Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 0977 385 158
Đại lý Khánh Hương Bá Hiến Bình Xuyên - T.Vĩnh Phúc 098 966 6146
Đại lý Quảng Hài Tam Hợp - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 036 404 9617
Công ty TNHH kinh doanh thương mại Đức Giang Yên Lỗ-Đạo Đức -Bình Xuyên 0915 121 224

Lập Thạch

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và VT Đức Tâm Xã Xuân hòa - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc 0966 032 493
Đại lý Bình Nguyên Thị Trấn Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - T.Vĩnh Phúc 0973 362 476
Đại lý Chung Lan Xuân Hòa - Lập Thạch - Vĩnh Phúc 0963 805 633
Đại lý Cường Chanh Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc 0984 602 583
Đại lý Hoa Nhân TT Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc 0982 437 351
Đại lý Liên Hương TT Lập Thạch - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc 0978 147 433
Đại lý Trữ Hường Hoa Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phúc 0985 185 872

Sông Lô

Tên đại lý Address Điện thoại
Đại lý Đông Trường Hải Lựu - Sông Lô - Vĩnh Phúc 0969 127 775
Đại lý Huấn Tuyết Bạch Lựu - Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc 0989 845 636
Đại lý Hướng Tịnh Lãng Công - Sông Lô - Vĩnh Phúc 0936 949 3886
Đại lý Lập Hương Quang Yên - Sông Lô - Vĩnh Phúc 0335 247 425
Đại lý Liên Phòng Lãng Công - Sông Lô - Vĩnh Phúc 0971 978 425
Đại lý Tuấn Mai Hải Lựu - Sông Lô - Vĩnh Phúc 098 383 6893

Tam Đảo

Tên đại lý Address Điện thoại
Đại lý Ngân Đức Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc 0967 100 550
Đại lý Thắng Thuận Hồ Sơn - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc 0962 992 6600
Đại lý Tuấn Hảo Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc 0972 216 351

Tam Dương

Tên đại lý Address Điện thoại
Đại lý Yên Đủ An Hòa - Tam Dương - Vĩnh Phúc 0979 312 370
Công Ty TNHH Hà Thanh Vĩnh Phúc Đạo Tú 0988 578 766

TP Vĩnh Yên

Tên đại lý Address Điện thoại
CN Vĩnh Yên - TCT Hòa Bình Minh X Định Trung, TP Vĩnh Yên 0988 578 766
Công ty CP VLXD Tân Phát Vượng P. Đồng Tâm - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 0988 766 779
Đại lý Nam Cường Khai Quang - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 0975 995 001

TP Phúc Yên

Tên đại lý Address Điện thoại
CN Vĩnh Yên - TCT Hòa Bình Minh P Hùng Vương, TP Phúc Yên 0967 662 009
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Bách Hợp Khu 2 xã Tiền Châu-Phúc Yên-Vĩnh Phúc 0988 834 821
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đức Nam Khu đô thị TMS - TP Phúc Yên-Vĩnh Phúc 0966 026 939
Công ty TNHH thương mại Hà Lượng Xuân Mai-Phúc Thắng-TP Phúc Yên-Vĩnh Phúc 0906 020 971
Đại lý Hợi Thủy Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 0915 121 224
Đại lý Vượng Hằng Khu ga - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 0387 387 388

Vĩnh Tường

Tên đại lý Address Điện thoại
Đại lý Biên Tấn TT Thổ Tang - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0975 907 812
Đại Lý Chi Lan Thượng Trưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0967 894 532
Đại lý Cường Hảo Yên Bình - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0976 734 883
Đại lý Hải Thu Xã Ngũ Kiên - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc 0968 362 689
Đại lý Hùng Hiền Ngũ Kiên - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0333 008 483
Đại lý Phương Bảy TT Đại Đồng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0976 508 905
Đại ly Sao Việt Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc 0986 387 985
Đại lý Thắng Hòe Đại Đồng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0326 263 161
Đại lý Trung Liệu Yên Bình - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 097 763 1551
Đại lý Tửu Nguyệt Nghĩa Hưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 0987 212 605

Yên Lạc

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH Bình Minh City Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - T.Vĩnh Phúc 0962 048 789
Công ty TNHH Khánh Hoàn Thôn Nho Lâm - Xã Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc 0966 727 888
Đại lý Mai Cường Hồng Phượng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc 096 802 5189
Group's Homepage
Send email
Chat with us
Back To Top
Billet
Rebar
Wire rod
Hot Rolled Coil
Special Steel
Related Products