1
Bạn cần hỗ trợ?

Đại lý phân phối sắt thép xây dựng Hòa Phát tại Quảng Ninh

Phụ trách tỉnh: Nguyễn Mạnh Anh Tuấn - 0904845581

Mời quý khách chọn Quận/Huyện/Phường để xem điểm bán gần nhất

Cẩm Phả

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty Quang Minh Cẩm Phả, Quảng Ninh 0333 717488
Cửa hàng Thế Vinh Cẩm Phả, Quảng Ninh 0936 662299
Cửa hàng Cát Tường Cẩm Phả, Quảng Ninh 0948 248 648
Cty Tân Đạt Cẩm Phả, Quảng Ninh 0912467784 - 0912691503
Cty Long Biên Cẩm Phả, Quảng Ninh 0912 458866
Cty Hương Giang Cẩm Phả, Quảng Ninh 0912 231330

Đầm Hà

Tên đại lý Address Điện thoại
Cty nhax Mùi Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh 033 578 1561

Đông Triều

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Năm Hoan Đông Triều, Quảng Ninh 0977 100335
Cửa hàng Ngân Diện Đông Triều, Quảng Ninh 0333 255 666
Cửa hàng Trọng Ngoan Đông Triều, Quảng Ninh 0946 375 808

Giếng Đáy

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Đông Hằng Giếng Đáy, Quảng Ninh 0333 846600
Cửa hàng Chính Hùng Giếng Đáy, Quảng Ninh 0984 666316
Cửa hàng Xây Lương Giếng Đáy, Quảng Ninh 038 6600325

Hoành Bồ

Tên đại lý Address Điện thoại
Cty Việt Hưng Hoành Bồ, Quảng Ninh 0913 060389
Cửa hàng Dũng Thúy Hoành Bồ, Quảng Ninh 0913 014988
Cửa hàng Trung Hường Hoành Bồ, Quảng Ninh 0975 747688

Mạo Khê

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Thảo Nguyên Mạo Khê, Quảng Ninh 0333 604 057 - 0912 089 443
Cửa hàng Thu Thái Mạo Khê, Quảng Ninh 0333 871 112
Cửa hàng Tâm Hường Mạo Khê, Quảng Ninh 033 3677 362 - 033 3675 907
Cửa hàng Hà Thiết Mạo Khê, Quảng Ninh 0982 102361 - 0904 544278
Cửa hàng Ninh Dũng Mạo Khê, Quảng Ninh 0903 214255
Cty Minh Hà Mạo Khê, Quảng Ninh 0961 555 099

Móng Cái

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Thanh Nga Móng Cái, Quảng Ninh 0973 305966
Cửa hàng Nhã Phương Móng Cái, Quảng Ninh 0913 267979
Cửa hàng Liên Trường Móng Cái, Quảng Ninh 0912 457692
Cửa hàng Thuận Vỹ Móng Cái, Quảng Ninh 036 3684481
Cty Thái Bình Minh Móng Cái, Quảng Ninh 0986 556 505

Quảng Yên

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Hậu Liên Quảng Yên, Quảng Ninh 0918 992316
Cửa hàng Phong Vân Quảng Yên, Quảng Ninh 0983 835704
Cửa hàng Khải Vui Quảng Yên, Quảng Ninh 0333 682258 - 0365147138
Cửa hàng Hà Chinh Quảng Yên, Quảng Ninh 0912 331848
Cửa hàng Cô An Quảng Yên, Quảng Ninh 0912 092307
Cửa hàng Kim Ngân Quảng Yên, Quảng Ninh 0984 593144

TP Hạ Long

Tên đại lý Address Điện thoại
Hòa Bình Minh Quảng Ninh Hạ Long, Quảng Ninh 0888 605 999
Công ty An Phú Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0989 387 286
Cửa hàng Quang Thắng Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0912 392648
Cửa hàng Tuyên Hiền Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0904 944339
Cửa hàng Nam Thành Đạt Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0978 668 999
Cty Tình Hương Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0912 231 330
Cửa hàng Lan Anh Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0904 468 456
Cửa hàng Anh Trình Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0988 683068
Cty Lương Thực - Mr Đăng Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0912 593 712
Cửa hàng Anh Thư Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0942 589986

Uông Bí

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH MTV 68 Uông Bí, Quảng Ninh 0868999968
Cửa hàng VLXD Thanh Sơn Uông Bí, Quảng Ninh 0904778677

Vân Đồn

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Hồng Nắp Vân Đồn, Quảng Ninh 0912 118238
Cửa hàng Vân Thành Vân Đồn, Quảng Ninh 0369 9281488
Group's Homepage
Send email
Chat with us
Back To Top
Billet
Rebar
Wire rod
Hot Rolled Coil
Special Steel
Related Products