1
Bạn cần hỗ trợ?

Đại lý phân phối sắt thép xây dựng Hòa Phát tại Hưng Yên

Phụ trách tỉnh: Nguyễn Mạnh Anh Tuấn - 0904845581

Mời quý khách chọn Quận/Huyện/Phường để xem điểm bán gần nhất

Ân Thi

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng VLXD Mr Hải Ân Thi, Hưng Yên 0988 988 091
Cửa hàng VLXD Vị Thơm Ân Thi, Hưng Yên 0912 313 667

Khoái Châu

Tên đại lý Address Điện thoại
Cty TNHH Thành Phát LPT Khoái Châu, Hưng Yên 0989 123401
Cty TNHH Chiến Thắng Khoái Châu, Hưng Yên 0979 718 141
Công ty TNHH Bản Hân Khoái Châu, Hưng Yên 0983 940 271
Cửa hàng VLXD Thái Dương Khoái Châu, Hưng Yên 0913 592750

Mỹ Hào

Tên đại lý Address Điện thoại
Doanh Nghiệp TN Hoàng Nam Mỹ Hào - Hưng Yên 0983 943 477
Đại lý VLXD Doanh Deo Mỹ Hào - Hưng Yên 0989 195 622
Công ty TNHH XD Hoàng Anh Mỹ Hào - Hưng Yên 0983 598 262
Cửa hàng VLXD Tuyến Quảng Mỹ Hào - Hưng Yên 0936 041 766

TP Hưng Yên

Tên đại lý Address Điện thoại
Cty Thương Gia TP Hưng Yên 0982 728526
Công ty TNHH Huy Phượng TP Hưng Yên 0904 139 177
Cty Hoa Sen TP Hưng Yên 0971 666550

Văn Giang

Tên đại lý Address Điện thoại
CH VLXD Bào Thu Văn Giang - Hưng yên 0904 349 416
CH VLXD Xuyền Nghĩa Văn Giang - Hưng yên 0983 931 253
Cửa hàng VLXD Hậu An Văn Giang - Hưng yên 0913 280 695
Cửa hàng thép Bách Việt Văn Giang - Hưng yên 0912 096607
CH VLXD Linh Mừng Văn Giang - Hưng yên 0352 103 590
CTTNHHDV & TM Phúc Nga Văn Giang - Hưng yên 0912 819 572
Cửa hàng VLXD Tiến Nguyệt Văn Giang - Hưng yên 0977 809 259
Cửa hàng Kiên Thắng Văn Giang - Hưng yên 0983 398398

Văn Lâm

Tên đại lý Address Điện thoại
Cty TNHH TM Thiên Hương Văn Lâm – Hưng Yên 0906 005 335
CH VLXD Lệ Trung Văn Lâm – Hưng Yên 0976 239 605
Cty TNHH TM Yến Vinh Văn Lâm – Hưng Yên 0904 119 319
Cửa hàng VLXD Khởi Hảo Văn Lâm – Hưng Yên 0976 915 106
Cửa hàng Gang Đông Son Văn Lâm – Hưng Yên 0944 366 658
Cửa hàng Tiến Thơ Văn Lâm – Hưng Yên 0978 126994

Yên Mỹ

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Nhung Nhanh Yên Mỹ, Hưng Yên 0931 529638
Cửa hàng Khải Loan Yên Mỹ, Hưng Yên 0989 548639
Cửa hàng Ngọ Khéo Yên Mỹ, Hưng Yên 0973 041 789
Cty Chiến Thắng Yên Mỹ, Hưng Yên 039 3014963
Cửa hàng VLXD Quang Dũng Yên Mỹ, Hưng Yên 0903 263983
Công ty TNHH Phúc Hưng Yên Mỹ, Hưng Yên 0975 815958
Cửa hàng Thanh Hiền Yên Mỹ, Hưng Yên 0949 058358
Cửa hàng Mười Hằng Yên Mỹ, Hưng Yên 0972 622581
Cửa hàng VLXD Anh Kiệt Yên Mỹ, Hưng Yên 0912 473872
Cửa hàng VLXD Mr Trung Yên Mỹ, Hưng Yên 0966 858842
Group's Homepage
Send email
Chat with us
Back To Top
Billet
Rebar
Wire rod
Hot Rolled Coil
Special Steel
Related Products