1
Bạn cần hỗ trợ?

Đại lý phân phối sắt thép xây dựng Hòa Phát tại Bắc Ninh

Phụ trách tỉnh: Nguyễn Mạnh Anh Tuấn - 0904845581

Mời quý khách chọn Quận/Huyện/Phường để xem điểm bán gần nhất

Gia Bình

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty Sơn Động Gia Bình, Bắc Ninh 0966 732887
Cửa hàng VLXD Thu Vạn Gia Bình, Bắc Ninh 0912 626405
Cửa hàng VLXD Liễn Muộn Gia Bình, Bắc Ninh 0986 078678
Cửa hàng Chú Luyện Kênh Vàng, Gia bình 0969 657 666

Keo Sủi

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng VLXD Đông Đô Keo Sủi, Bắc Ninh 0987 126136

Lương Tài

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH A&T Lương Tài, Bắc Ninh 0932 688886
Công ty Đại Việt Lương Tài, Bắc Ninh 0982 867327
Cửa hàng Vân Anh Lương Tài, Bắc Ninh 0972 420875
Cửa hàng VLXD Mr Luyện Lương Tài, Bắc Ninh 0912 393822

Quế Võ

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng VLXD Năm Vân Chợ Chì, Quế Võ, Bắc Ninh 0948 011 952
Cửa hàng VLXD Sinh Liên Chợ Chì, Quế Võ, Bắc Ninh 0983 876.573
Cửa hàng Vẻ Sang Chợ Chì, Quế Võ, Bắc Ninh 0962 302826
Cửa hàng VLXD Hoài Sang Quế Võ, Bắc Ninh 0912 325940
Cửa hàng VLXD Mạnh Thủy Quế Võ, Bắc Ninh 0912 667486
Công ty TNHH Phương Lan Quế Võ, Bắc Ninh 0974 024525
Công ty Hưng Long Quế Võ, Bắc Ninh 0985 730134
Cửa hàng Xuân Anh Quế Võ, Bắc Ninh 0982 868730

Thuận Thành

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH Long Đạt Thuận Thành, Bắc Ninh 0974 375555
Công ty TNHH Tú Thắng Thuận Thành, Bắc Ninh 0904 060519
Công ty TNHH Phúc Hưng Thuận Thành, Bắc Ninh 0983 865 378
Công ty TNHH Việt Trung Thuận Thành, Bắc Ninh 0904 291335
Cửa hàng VLXD Lương Thạch Thuận Thành, Bắc Ninh 0916 504999
Cửa hàng VLXD Hằng Toàn Thuận Thành, Bắc Ninh 033 8882778

Tiên Du

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty Hoàng Minh Chùa Phật tích, Bắc Ninh 0984 888293
Cửa hàng Mr Hảo Tiên Du, Bắc Ninh 0915 118064
Cửa hàng Toản Hương Tiên Du, Bắc Ninh 0373 724 444

TP Bắc Ninh

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNC TP Bắc Ninh 0936 494338
Công ty Minh Phú TP Bắc Ninh 0912 120854
Công ty TNHH Công Thủy TP Bắc Ninh 0983 825706
Công ty Toàn Hương TP Bắc Ninh 0914 413330
Cửa hàng VLXD Mr Ích TP Bắc Ninh 0988 024678
Công ty Honda Bắc Ninh TP Bắc Ninh 0915 357388

Từ Sơn

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH Hồng Đăng Từ Sơn, Bắc Ninh 0989 056 660
Công ty TNHH Dũng Hưng Từ Sơn, Bắc Ninh 0975 865 888
Dn tư nhân Kim Oanh Từ Sơn, Bắc Ninh 0912 144 586
Cty TNHH TM Khánh Huyền Từ Sơn, Bắc Ninh 0915 225.404
Cty TNHH TM Nguyên Na Từ Sơn, Bắc Ninh 0906 517698
Cty Năm Đán Từ Sơn, Bắc Ninh 0946 195555
CH VLXD Nga Khôi Từ Sơn, Bắc Ninh 0912 026.167
Cửa hàng VLXD Chấn Sính Từ Sơn, Bắc Ninh 0983 049 388
Cửa hàng VLXD Quỳnh Nga Từ Sơn, Bắc Ninh 0913 259 207

Yên Phong

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng VLXD Vân Nguyên Yên Phong, Bắc Ninh 0982 113930
Cửa hàng Hùng Hằng Yên Phong, Bắc Ninh 0915 122589
Group's Homepage
Send email
Chat with us
Back To Top
Billet
Rebar
Wire rod
Hot Rolled Coil
Special Steel
Related Products