1
Bạn cần hỗ trợ?

Bắc Kạn

Phụ trách tỉnh: Nguyễn Thành Nam - ‭0904 184 400‬

Mời quý khách chọn Quận/Huyện/Phường để xem điểm bán gần nhất

TP Bắc Kạn

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH DV & TM Hưng Bắc TP. Bắc Kạn 0912 108 242
Công ty TNHH Bắc Bình TP. Bắc Kạn 0912 942 780
Cửa hàng VLXD Phương Thắng TP. Bắc Kạn 0977 427 437
Cửa hàng VLXD Phạm Văn Dũng TP. Bắc Kạn 0339 892 292
Công ty TNHH Hồng Hà TP. Bắc Kạn 0966 430 981
Công ty TNHH Minh Sơn TP. Bắc Kạn 0386 052 999
Công ty TNHH Nam Huế TP. Bắc Kạn 0988 803 456

Chợ Đồn

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng VLXD Tiến Quốc Huyện Chợ Đồn 0961 001 785
Cửa hàng VLXD Đức Tài Huyện Chợ Đồn 0966 366 766
Công ty TNHH Đông Nam Huyện Chợ Đồn 0342 498 868

Ngân Sơn

Tên đại lý Address Điện thoại
Công ty TNHH Thanh Lâm Huyện Ngân Sơn 0978 378 935

Pắc Nặm

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng VLXD Thời Thức Huyện Pắc Nặm 0989 806 682

Phủ Thông

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng VLXD Anh Hữu Huyện Phủ Thông 0966 366 766

Ba Bể

Tên đại lý Address Điện thoại
Cửa hàng Bình An Huyện Ba Bể 0985 345 832
Cửa hàng Mai Lợi Huyện Ba Bể 0979 876 163
Group's Homepage
Send email
Chat with us
Back To Top
Billet
Rebar
Wire rod
Hot Rolled Coil
Special Steel
Related Products