Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

22/10/2015 08:29

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 có công suất 2x300MW bao gồm 2 tổ máy được khởi công từ vào ngày 2/4/2009.

Ngày 28/5/2007, tại thành phố Hạ Long, Cty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2.

Cùng với nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1, Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2 hoàn thành sẽ đưa tổng công suất cho toàn nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh là 1.200 MW và là nhà máy lớn nhất quốc gia cung cấp sản lượng điện khoảng 7,2 tỷ kwh/năm