1. Chủng loại: Φ 6, Φ8, D8 gai, Φ10

2.Thông số kích thước:

+ Đường kính ngoài cuộn: Φ 1,2 m

+ Bề mặt sáng bóng

+ Tiết diện rất tròn, độ ôvan nhỏ

+ Trọng lượng cuộn: 1000kg – 2100kg

3. Catalogue Thép Hòa Phát

Vui lòng xem chi tiết tại đây.